RoundTable

Dette er våre røtter. Det vi i 41-norge har gjemensamt er at vi alle varit med i RoundTable. RoundTable har en aldersgrense på 40 slik at de altid bestå av unge men. På et vis kan man si at RoundTable og 41-Norge er vanandres fremtid. Round tables motto er “Yt for du krever!

LadiesCircle

Ladies Circle

Søsterorganisasjonen til RT. 

Ladies Circle Norges motto er ‘Vennskap og omtanke’, noe det skal være stort fokus på som LC-medlem. 

Ladies Circle er en del av “The Round Table Family”

Tangent

Vår søsterorganisasjon som på lik linje med 41-Norge består av kun tidligere medlemmer fra Ladies Circle. Er en del av “The Round Table Family”.