Historien

41 Norge er en organisasjon for ex-tablere fra Round Table Norge eller fra internasjonale klubber. Vi er medlem av 41 International.

 

For å få et riktig bilde av historien er det nødvendig å gå til England og tilbake til 1927. Da dannet den unge rotarianeren Louis Marchesi fra Norwich den første Round Table-klubben. Som vi alle vet vokste denne bevegelsen til mange land.

Hva vi også vet, er at en tabler må forlate klubben når han fyller 40 år. Og hva er da mer naturlig enn å danne en ex-table klubb? Det tok ikke mange årene før de første klubbene så dagens lys i England. 

 

Den 13. Mai 1945 kom 4 klubber sammen til et møte i Wakefield. Det var klubber fra Liverpool (1936), London (1939), Lytham St. Anne’s (1941) og Wakefield (1943) som dannet The National Association of Ex-tabler`s Clubs. Antallet klubber vokste både i England og i andre land, og det medførte at den engelske organisasjonen slettet National i sitt navn, og ble hetende The Association of Ex-tabler`s Clubs. I 1975 kom neste store endring. I Le Touquet i Belgia kom Belgia, England, Frankrike og Tyskland sammen og dannet 41 International. Deres første president ble Michael Matthews . I dag består 41 International av klubber fra i alt 21 land. 

 

I Norge tok det litt tid før vi fikk noen landsdekkende organisasjon. Det var vår nestor Knut Rostad fra Gjøvik som ble vår første president . 

 

Det var i 1977 i Kristiansand at 41-Norge ble stiftet. Men det gikk ikke så glatt i starten. Neste årsmøte ble avholdt i 1985, og Per Wium fra Drammen ble president, og navnet ble nå satt til Ex-table Norge. 

 

Antallet presidenter har gjennom årene ikke vært mange. Nedenfor har vi listet opp navnene. Nevnes bør også at Trond Hersleth fra Aurskog var verdenspresident i 1994/1995. 

 

På landsmøtet i Geiranger i 1999 skiftet vi navn fra Extable Norge til 41 Norge for å komme på linje med de andre nasjonene i 41 International. 

 

Vi har i dag mange medlemmer og klubber. Ut over dette vet vi at det rundt om det ganske land er stor lokal aktivitet i klubber som ikke er tilsluttet 41 Norge. Mange har kun en ambisjon om å ivareta gammelt vennskap uten noen utstrakt kontakt med andre klubber.  Parallelt med dette er flere klubber ofte ute og deltar på internasjonale møter. 

Som medlen får du en fortsettelse på ditt Tablerliv

Ta vare på gammelt vennskap fra inn og utland møte nye venner Delta på nasjonale og internasjonale arrangementer “Side by side” med RT, Tangent og LC

Vårt mål

At alle som går ut av Round Table på alder melder seg inn i 41- Norge.

41-Norges formål

Å binde sammen enkeltmedlemmer og klubber dannet for å bevare og  videreutvikle vennskap som ble knyttet gjennom Round Table. Å fremme  medlemmenes utvikling gjennom engasjement og fri debatt. Å utvide  medlemmenes kontaktmuligheter, utenfor deres omgangskrets og  profesjon. Å fremme forståelse, vennskap, nasjonalt og internasjonalt,  uavhengig av rase, tro, eller politisk overbevisning. 

“Vi samarbeider med Round Table på mange plan.
Eksempelvis rekruttering, event og charity”