Round Table

Dette er våre røtter. Det vi i 41 Norge har i fellesskap er at vi alle har vært med i Round Table. Round Table har en aldersgrense på 40 slik at de alltid bestå av unge men. Man kan si at Round Table og 41-Norge er hverandres fremtid. Round Tables motto er “Yt for du krever!

Ladies Circle

Ladies Circle

Søsterorganisasjonen til RT. 

Ladies Circle Norges motto er ‘Vennskap og omtanke’, noe det er stort fokus på som LC-medlem. 

Ladies Circle er en del av “The Round Table Family”

Tangent

Vår søsterorganisasjon som på lik linje med 41 Norge består av kun tidligere medlemmer fra Ladies Circle. Er en del av “The Round Table Family”.