Historien

Om oss

41 Norge er en organisasjon for ex-tablere fra Round Table Norge eller fra internasjonale klubber. Vi er medlem av 41 International.

For å få et riktig bilde av historien er det nødvendig å gå til England og tilbake til 1927. Da dannet den unge rotarianeren Louis Marchesi fra Norwich den første Round Table-klubben. Som vi alle vet vokste denne bevegelsen til mange land.
Hva vi også vet, er at en tabler må forlate klubben når han fyller 40 år. Og hva er da mer naturlig enn å danne en ex-table klubb? Det tok ikke mange årene før de første klubbene så dagens lys i England. 

Den 13. Mai 1945 kom 4 klubber sammen til et møte i Wakefield. Det var klubber fra Liverpool (1936), London (1939), Lytham St. Anne's (1941) og Wakefield (1943) som dannet The National Association of Ex-tabler`s Clubs. Antallet klubber vokste både i England og i andre land, og det medførte at den engelske organisasjonen slettet National i sitt navn, og ble hetende The Association of Ex-tabler`s Clubs. I 1975 kom neste store endring. I Le Touquet i Belgia kom Belgia, England, Frankrike og Tyskland sammen og dannet 41 International. Deres første president ble Michael Matthews . I dag består 41 International av klubber fra i alt 21 land. 

I Norge tok det litt tid før vi fikk noen landsdekkende organisasjon. Det var vår nestor Knut Rostad fra Gjøvik som ble vår første president . 

Det var i 1977 i Kristiansand at 41-Norge ble stiftet. Men det gikk ikke så glatt i starten. Neste årsmøte ble avholdt i 1985, og Per Wium fra Drammen ble president, og navnet ble nå satt til Ex-table Norge. 

Antallet presidenter har gjennom årene ikke vært mange. Nedenfor har vi listet opp navnene. Nevnes bør også at Trond Hersleth fra Aurskog var verdenspresident i 1994/1995. 

På landsmøtet i Geiranger i 1999 skiftet vi navn fra Extable Norge til 41 Norge for å komme på linje med de andre nasjonene i 41 International. 

Vi har i dag mange medlemmer og klubber. Ut over dette vet vi at det rundt om det ganske land er stor lokal aktivitet i klubber som ikke er tilsluttet 41 Norge. Mange har kun en ambisjon om å ivareta gammelt vennskap uten noen utstrakt kontakt med andre klubber.  Parallelt med dette er flere klubber ofte ute og deltar på internasjonale møter. 

Lettere kontakt mellom RT- og 41-klubber.
Høsten 2020 startet 41 Norge å bruke organisasjons-systemet 41ER.WORLD som er samme system som Round Table (TABLER.WORLD) og mange 41 organisasjoner i verden. Som medlem i 41 Norge får du informasjon og søke deg frem til organisasjon, medlemmer, arrangementer og annet i den store Round Table familien. Er du ex-tabler og kjenner lysten på tabling er der ennå? Bli medlem i 41!

510

Klubbmedlemmer

37

Klubber

18

Enkeltmedlemmer