2020-2021

Landsstyret
Morten Richardsen

President


Johan Foss

Visepresident


Pontus Eriksson

IRO


Tor Arne Haugerud

LSK


Kristian F. L. Amlie

Webmaster

Lover for 41 Norge

§ 1 Navn og formål.

Foreningens navn er 41 Norge.Foreningens formål er å binde sammen enkeltmedlemmer og klubber dannet for å bevare og videreutvikle vennskap som ble knyttet gjennom Round Table.

§ 2 Medlemmer.

41 Norge er åpen for klubber og enkeltmedlemmer bestående av tidligere medlemmer i Round Table som har gått ut på grunn av oppnådd aldersgrense.

§ 3 Motto.

41 Norge’s motto er:  ”RT-vennskap ruster ikke”.

§ 4 Styret
Styret består av:
 • President
 • Visepresident
 • Iro(International Relasjon Offiser)
 • Landssekretær
Landsmøtet velger President, Vise President, IRO og LSK. Ved stemmelikhet har Presidenten dobbeltstemme.  Landsstyremedlemmers funksjonstid er ett år.  Presidenten kan gjenvelges inntil 4 ganger.

Styret foreslår valgkomité som vedtas på hvert landsmøte.

§ 5 Landsmøtet.

Alle klubbene i Norge danner Landsmøtet og avholdes innen utgangen av juni. Landsmøtet innkalles med minimum 4 ukers varsel og klubbene skal sende skriftlig påmelding, alternativt oppgi hvem som har klubbens fullmakt. Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av klubbene er representert eller har avgitt fullmakt. Ved ikke påmelding eller fullmakt utstedt til annen delegat, gis Landsstyret automatisk fullmakt på Landsmøtet.
Hver er klubb en stemme.  Ved stemmelikhet avgjør Presidentens stemme.

Landsmøtet skal behandle:

 • godkjenning av innkalling
 • Landsstyrets årsrapport
 • Godkjenne regnskap og revisjonsberetning
 • fastsette kontingent
 • vedta budsjett
 • valg av styre
 • valg av revisor
 • valg av valgkomité 
 • bestemme tid og sted for neste Landsmøte i h.t. Landsmøtevedtak av 2002, som sier at vi skal arrangere vårt Landsmøte sammen med RT og LC når de har felles Landsmøte.
Landsstyremøter avholdes minst 4 ganger i året eller ved nærmere behov
Klubber eller medlemmers stemmer er gyldig når kontingenten er betalt.
§ 6 Eksklusjon.

Landsmøtet kan ekskludere medlemsklubber som ikke etterlever foreningens lover og vedtak herunder manglende innbetaling av kontingent.

§ 7 Lovendringer.

Lovendringer besluttes av Landsmøtet med 2/3 flertall av fremmøtte og stemmeberettigede representanter (inklusive fullmakts stemmer).  Forslag fremmes gjennom Landsstyret og må være innkommet senest 10 uker før Landsmøtet, og sendes klubbene minimum 4 uker før Landsmøtet, sammen med innkallingen.

§ 8 Foreningsåret.

Foreningsåret løper fra 1. juli til 30. juni.  Regnskapsåret løper fra 1. mai til 30. april.

§ 9 Internasjonal virksomhet.

Landsmøtet vedtar eventuell inn-/utmelding av 41 International og andre internasjonale organisasjoner.  Landsstyret utpeker eventuelle delegater til internasjonale møter.

§ 10 Oppløsning.

Vedtak om oppløsning av 41 Norge kan kun gjøres av Landsmøtet og krever 4/5 flertall av fremmøtte og stemmeberettigede representanter (inklusive fullmakts stemmer).

§ 11 Ikrafttreden.

Disse lover trer i kraft fra landsmøtet 7 juni 2015.


Wall of fame

Presidenter gjennom tidene

Valgperiode President Klubb Landsmøte
2019-2020 Lasse Ståløy 41 Nordhordland Trondheim
2018-2019 Nils Erik Henriksen 41 Grimstad Sandvika
2017-2018 Lasse Ståløy 41 Nordhordland Sandvika
2016-2017 Lasse Ståløy 41 Nordhordland Alta
2015-2016 Lasse Ståløy 41 Nordhordland Bergen
2014-2015 Ragnar Eknes Enkeltmedlem Gjøvik
2013-2014 Ragnar Eknes Enkeltmedlem Kristiansand
2012-2013 Svein Atle Groos 41-Grimstad Oslo
2011-2012 Atle Roaldstveit 41-Hamar-Hedmarken Kristinsund
2010-2011 Roar Brauti XO Asker Tromsø
2009-2010 Roar Brauti XO Asker Kristiansand
2008-2009 Roar Brauti XO Asker Asker
2007-2008 Roar Brauti XO Asker Geiranger
2006-2007 Roar Brauti XO Asker Ålesund
2005-2006 Helge Rabstad 41 Hamar-Hedemarken Voss
2004-2005 Stig Morten Stømner XT 51 Elverum Elverum
2003-2004 Stig Morten Stømner XT 51 Elverum Grimstad
2002-2003 Stig Morten Stømner XT 51 Elverum Oslo
2001-2002 Oddbjørn Eriksen Kongsvinger 1 Gjøvik
2000-2001 Oddbjørn Hessen Moss 1 Moss
1999-2000 Oddbjørn Hessen Moss 1 Geiranger
1998-1999 Arne Birkevold jr. Sælskabet Ålesund Ålesund
1997-1998 Arne Birkevold jr. Sælskabet Ålesund Bergen
1996-1997 Svein R. Søftestad Kristiansand Kristiansand/Skagen
1995-1996 Svein R. Søftestad Kristiansand Gjøvik
1994-1995 Svein R. Søftestad Kristiansand Ulvik
1993-1994 Per Risberg OT Elverum Elverum
1992-1993 Trond Hersleth Aurskog Høland Kristiansund
1991-1992 Trond Hersleth Aurskog Høland Romerike
1990-1991 Trond Hersleth Aurskog Høland Hamar
1989-1990 John Stensønes Kristiansund Romerike
1988-1989 John Stensønes Kristiansund Kristiansand
1987-1988 Knut Rostad Gjøvik 1 Notodden
1986-1987 Knut Rostad Gjøvik 1 kristiansund
1985-1986 Per Wium Drammen Elverum
1977-1978 Knut Rostad Gjøvik 1 Kristiansand